Əlavə qablaşdırma xidməti

25.05.2021

Bağlama əgər düzgün qablaşdırılmayıbsa və daşınması zamanı sınma ehtimalı varsa bu zaman müştərinin istəyi ilə bağlamanın qablaşdırılması dəyişdirilə bilər.

Bütün yeniliklər